Moonlight

Nic

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

(to dzieñ, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany
... chodzê i œpiê)

Mówiê do ciebie... i œpiê

Kocham siê z tob¹
Zagubion¹ tw¹ rozkosz widz¹c... i œpiê nadal

Patrzê na ciebie... i œpiê

W ekstazê uciekasz
Zawiedzion¹ tw¹ rozkosz wiedzê... i œpiê nadal

... i œpiê nadal

(kiedy sen oddala siê
kiedy nie wiem po co iϾ
wstajê i to jest
ten w³aœnie dzieñ
w którym wszystko traci sens)

The day nothing, nothing's here
only dream unwanted
I walk and sleep

I talk to you
and sleep
I make love to you
I am lost when I see your bliss
and I still sleep
I look at you
and sleep
you run in extasy
disappointed I see your bliss
and I still sleep

When my aim is far away
and I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
When all is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day


Autor(es): Konarska / Potasz