Beady Belle

One And Only

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp


I don't think it would be right
To call you the one and only
I had many lovers before
I might even have loved them more

I don't think it would be right
To call you the one and only
I cannot tell yet
Coz we have never met

I don't think it would be right
To call you the one and only

I don't think it would be right
To call you the one and only
All I know is that you might be
The reason why I'm lonely

I don't think it would be right
To call you the one and only

I don't think it would be right
To call you the one and only
I cannot tell yet
Coz we have never met

I don't think it would be right
To call you the one and only
All I know is that you might be
The reason why I'm lonely

Polish Part :

Nie jestem pewien
¿e to tylko ty jesteœ moj¹ jedyn¹
Mia³em przecie¿ du¿o innych przed Tob¹
I czasami wydaje mi siê, ¿e kocham je wiêcej ni¿ ciebie
Nie jestem pewien
¿e to tylko ty jesteœ moj¹ jedyn¹
Ja jeszcze nie znam prawdy
Przecie¿ ciê nie znam
Jeszcze ciê nie widzia³em
Nie jestem pewien
¿e to tylko ty jesteœ moj¹ jedyn¹
Wszystko, co teraz chcia³bym ci powiedzieæ
To jest to
¿e najprawdopodobniej przez ciebie jestem
Samotny