Rachel Walker

Oran Chalum Sgàire

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp


Och hirì gur trom m' osnaich
'S fad bho mo luaidh nochd mi
Mise tuath air ceann Lochlann
Is is' aig Loch an Fhir Mhaoil

Sèist:
Fàill éille 's ho ra u
Fàill éille 's ho ra u
Fàill éille 's ho ra u
Hogaidh ó 's na hó ì

Ged is math a bhith seòladh
'S olc a tha e gam chòrdadh
'S mór gum b' fheàrr a bhith 'm Bòstadh
A' cur an eòrna 's a' raon

Dh'fhalbh i ghluais i leinn dhacha
Cruinn ùra, 's siùil ghealaidh
Chuir i chuairt ud air Arcaibh
Tide mhara 's i leinn

Tighinn a nuas dhuinn aig Barbhas
Thàinig oiteg on earra dheas
'S ann a shamhlaich mi falbh i
Ris an earba air tìr

Nuair a dhìrich mi 'n cruadhlach
Thug mi sùil thar mo ghuailleadh
'S ann a chunnaic mi gruagach
A' dol mun cuairt air a nì

Nuair a dhìrich i bhruthach
Thilg i bhuarach 's an cuman
'S thuirt i, "S uaibhreach an-diugh mi
Seo air cuspair mo ghaoil"


Autor(es): Allan Henderson / Malcolm MacAuley / Rachel Walker