't Hof Van Commerce

Ze Woarn Er Nog Nie Grji Voarn


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

de binneweegn die bevoarn woarn de gewentn da ze vergoarn
de moatn datter zin gepakt de normen zin vzn kracht
de fundamentoaties die wern verzakt
de sensibilitoaties die zin voarverpakt
dingelepeld educoatie de voargekowde compensoatie
voe de outeroatie bie de bloastelling an tonbekende
de veiligheid binn tbegrensde deroalinge van tselste
de berusting in routine ende verzoeninge me sleur
nonveranderlikke limenoadekleur
nofkjir van cetroen achter tproevn van appelsin
ti ne fin die bereid i voe te bitn in de vruchte dat ie nie kent
ti ne fin die fervent goa voe tnieuwe
en nie voe tgjinne dat ie i gewend
ne reedn voe contentement i nie loapn oolachtern in de reke
i gin plann moakn voe nhjille weke
i nie gokn ip tgjinne dai zie zeekre
i nie blindelings accepteern van u conformisme
mo ti gemakkelikker voe te berustn dan voe te verandern
to gemakkelikker voe te berustn dan voe te verandern
ti gemakkelikker voe te gripn noar oolondern in de plekke van
noa boovn ge kun ze stoovn en ge moe nie beloovn
olles i voarspelboar verre voe ne moand verre
ge moe nie winsn ip een sterre oei der goat achter gripn
jun and wer nie gepakt oei in ne plas zit te verzypn
en mo krupn ip de knieen voe de goodn van de rostighie
der zit gin verlossing in de sterkste krupolie
en gin bougement in dovertuging van gie lik de rotsn van gibraltar
geboorn me nen blaudruk in de patn voe tleevne
tos over territorium en nie van pakn en geevne
neemel verbiede dai oait ne kji ntwad anders zoe beleevne

echte beats en teksn
ze woarn der nog nie grjit vuor
twa toch nie voe te lachen
zont anders in gedachten
ze worn der nog nie grjit vuorn
we zin nimmi in achte neegne
toch komdje ze nog olle daegen teegne
mor oes nie gelaeten
ge zit er nog niet grjit vuorn
stikt u ne kop onder water
in de naeme van de vaeder
en de zeune en 'n illege gjist
ge zitter nog niet grjit vurn
we zien u wel an arrivee
onterjist

goed, o die ding dai hidder over bezig zid
da hoame widder zelfs nimmi over behun
lik de nun hoame zwiggn over poepen
en de wufjes damme kriggen kun
teure moa elkder hoan trunt, over under versier stunt
oliebruod klunt, minderwirdig lik joegoslavische munt
ksprieng omuoge enk bluv ang in de lucht,
enk wille uoger dus klosse overtolligen bucht
lik de ruo vlagge
'k magge nie lachn
moa 't is oa te laete
ti ne klucht
lik ne villo van nen omo zonder villozaete
me een buzze 'p maete
angepast ande winsen van de minsen in kwestie
wiljer mjir over weten ton komdje bestnie
wan kan u toch niet elpen en derbie
in tegenstelling tot andere benkik afwezig,hie
wegens bezig te zin me mie bezig 't odden met te vliegen
over de wolkn boven duzzen boven de grond onder u voeten
ge zoed o meugen weten dakkik duvve liegen zonder benauwt zin
voe te boeten
sinte pieter roept doet de groeten, an BELIAL 'n oversten van de wirledbol
god van 'n jiw, 't zit stront in 't ol van de ljiw
kzegge ti goed kgo da zeker doen sinte pieterioza
moa let ip voe Baltazar Bekker en Benedictus de Spinoza
zin oes bestaen oltit ontkent, zeg moa genegeerd
een rapport ipgesteld, de feiten gemodificeerd
moar ik woare nen ingel en buttngebonjourd
wegens slicht gedrag en zeden zjirre ofgevoerd
sedert ton benk ip pad met een paer van min trawanten
ondere andere Asmodi, vinden vrouwn nen ambetanten

echte beats en teksn
ze woarn der nog nie grjit vuor
twa toch nie voe te lachen
zont anders in gedachten
ze worn der nog nie grjit vuorn
we zin nimmi in achte neegne
toch komdje ze nog olle daegen teegne
mor oes nie gelaeten
ge zit er nog niet grjit vuorn
stikt u ne kop onder water
in de naeme van de vaeder
en de zeune en 'n illege gjist
ge zitter nog niet grjit vurn
we zien u wel an arrivee
onterjist

Canciones más vistas de