Chalomot Mitgashmim

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Hatikvah kvar aruzah
betoch kufsa v'rudah
vehakol nir'eh muzar
be'eretz lo nod'a
hagalgal shuv mistovev
me'al masach ashan
veha'or hamehavhev
zoher alai achshav.

Lif'amim chalomot mitgashmim
lif'amim, k'shehalev od tamim
lif'amim, beleil kayitz chamim
lif'amim chalomot mitgashmim.

Hash'vilim shemovilim
le'eretz hachalom
niftachim umegalim
et kol rig'ei hatom,
orot hak'rach dolkim achshav
bechol chadrei halev,
betoch tochi yesh hargashah
shel osher mitkarev.

Lif'amim chalomot mitgashmim...

Pirchei halev mitorerim
bemilion tzva'im,
vehashamaim zoharim
mul sha'ar hap'laim
od dakah bachashechah,
vehamon kolot,
ulai achshav, ulai machar,
akum el toch chalom.

Lif'amim chalomot mitgashmim...