CHATICHAT SHAMAIM

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Lechol tze'akah shetitz'ak mi'ish
mishehu be'eizeh makom yar'gish

Lechol she'elah shemechakah lit'shuvah
mishehu menaseh legalot otah

Bechol sipur bechol olam
mishehu megaleh sham et atz'mo kayam

Bechol shurah shemishehu omer
mishehu yachol od shurah lechaber

Va'ani yoda'at shebayam
yesh gal echad she'hu sheli
ve'etz echad she'hu sheli
vekochav echad sheli
veyaldah k'tanah she'hi sheli
vechatichat shamaim

Lechol ish ulechol ishah
yesh eizeh chaver o chaverah

Lechol saf'sal shemechakeh levado
mishehu basof yimtza oto

Lechol chalom she'anachnu cholmim
yesh kesher etzleinu bachaim

Lechol b'didut shegadlah batzel
tzarich latet makom le'arsel

Va'ani yoda'at shebayam...

Canciones más vistas de

Shlomi Shabat en Febrero