Dheanainn Sugradh

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Dhèanainn sùgradh ris an nighinn duibh
'N-dèidh dhomh èirigh às a' mhadainn
Dhèanainn sùgradh ris an nighinn duibh

Dhèanainn sùgradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhitheadh an sluagh nan cadal

Dhèanainn sùgradh (aig) an àm dùsgadh
(Aig a)n àm na siùil a bhith gam pasgadh

Di-Luain an-dèidh Di-Dòmhnaich
Dh'fhalbh sinn le Seònaid (à) Arcaibh

Bha muir ghorm a' ruith fo (a) cuinnlean
'S i (a') cur still à grunnd an aigeil

Riof ga ceangal 's riof ga fuasgladh
Muir ma ghuallainn fuaim is fead oirr(e)

Null mu chaolas na Ròimh
B' fheudar dhuinn am bòm a làiseadh

Null mu chaolas na Fraing
Maide na làimh, gaoth ga greasad

Cha robh ròpa feum a splaidseadh
Air mo mhàighdeann ri tighinn dhachaigh

Dh'fheumadh pòrsan thighinn à buth dhith
Ged a bhithead e crùn an cairteal

Ged a bhitheadh e crùn an òirleach
Dh'fheumadh pòrsan dheth thighinn dhachaigh

Canciones más vistas de

Clannad en Febrero