Himno de Suazilandia

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla
Sibonga iNgwenyama yetfu
Live netintsaba nemifula

Busisa tiphatsimandla takaNgwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze


Autor(es): Andrease Enoke Fanyana Simelane

Canciones más vistas de