Mosques de Colors

Mosques de Colors - Pascal Comelade
 • 1 Les Mosques de Colors
 • 2 El Xiclet del Temps
 • 3 Contacte Digital
 • 4 La Bruixa del Matí
 • 5 Virtuosa Harmonia
 • 6 On Y Va
 • 7 Peixet de Plata
 • 8 Ha Passat un Àngel
 • 9 No cal pas, Pascal
 • 10 Els Teus Somriures
 • 11 Taxista