Ai Tyuseyo - EP

Ai Tyuseyo - EP - SDN48
  • 1 Ai Tyuseyo
  • 2 Tengoku No Door Wa Sankaime No Bell De Aku / Undergirls A
  • 3 Aiyo Ugokanaide / Rachel
  • 4 Ai Tyuseyo (off Vocal)
  • 5 Tengoku No Door Wa Sankaime No Bell De Aku / Undergirls a (off Vocal)
  • 6 Aiyo Ugokanaide / Rachel (off Vocal)