Albert Solà

Albert Solà song lyrics

21 songs


Albert Solà discography

4 discs


Yo ya soy mayor (Anuncio Chiquilín Ositos) - Single - Albert Solà
Yo ya soy mayor (Anuncio Chiquilín Ositos) - Single
2019
Les Cendres del Meu Present (feat. The Sey Sisters) - Single - Albert Solà
Les Cendres del Meu Present (feat. The Sey Sisters) - Single
2015
Converses Privades - Albert Solà
Converses Privades
2014
See all discs