Cairistiona

Cairistiona - Maggie MacInnes
  • 1 The Dairyman's Daughter, I Bhi a Ta Ruidhie Mo Nighean Don N
  • 2 Fath Mo Mhulaid a Bhith Ann
  • 3 Lovely Annie
  • 4 The Parting, the Little Cascade
  • 5 The Burning of Auchindoun
  • 6 Lachiann Dubh
  • 7 Faca Sibh Raghail Na Allien, Making for the Shore
  • 8 Cairistiona

The most viewed

Maggie MacInnes songs in January