Catalexi

Catalexi - Sergi Sirvent
  • 1 Cànon de Tessitures Modals
  • 2 Mantra (La Veu)
  • 3 Giusto Sil.làbic, Pt. 1
  • 4 Giusto Sil.làbic, Pt. 2
  • 5 Giusto Sil.làbic, Pt. 3
  • 6 Giusto Sil.làbic, Pt. 4
  • 7 Vola Alosa
  • 8 El Cant dels Ocells
  • 9 Contrapàs Abstracte
  • 10 El Cant dels Ocells