Willem Vermandere

Mijn Huis

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Mijn huis hier ben ik met pak en zak
mijn huis, mijnen thuis, mijn meuren, mijn dak
mijn huis, mijn lijf, mijn part, mijn deel
mijn huis, mijn kooie, mijn krot, mijn kasteel

Mijn huis, mijn leven, mijn ziek, mijn gezond
mijn huis, mijn eerde, mijn klein lapke grond
mijn huis, mijne kelder, mijne zolder, mijn kot
mijn huis, mijn schip, mijn anker, mijn vlot

Mijn huis, mijn weelde, mijn kalk en mijn steen
mijn huis, mijn schulden, mijn blok aan mijn been
mijn huis, mijn stilte, mijn warmte, mijn kind
mijn huis, mijn stormen, mijn sneeuw, mijn wind

Mijn huis, mijn liefste, mijn ruste, mijn bed
mijn huis, mijn muziek, mijn werk, mijn verzet
mijn huis mijn kamer, mijn gekleed, mijn bloot
mijn huis, mijn keuken, mijn tafel, mijn brood

Mijn huis, mijne rommel, mijnen bucht en mijnen brol
mijn huis, mijn spelonke, mijn krochte, mijn hol
mijn huis, mijn poorte, mijn deure, mijne gang
mijn huis, mijn klemme, mijn slot, mijn gevang

Mijn huis, mijn koude, mijn kilte, mijn vocht
mijn huis, mijn barsten, mijn trek en mijn tocht
mijn huis, mijn zeer, mijn ziekte, mijn dood
mijn huis, mijn perk, mijn klein, mijn groot

Mijn huis, mijn zorgen, mijn kinderverdriet
mijn huis, mijn zonne, mijn lentelied
mijn huis, mijn bomen, mijn bloemen, mijn groen
mijn huis, mijn peinzen, mijn dromen, mijn doen

Mijn huis, mijn ziele, mijn herte, mijn geest
mijn huis, mijn leute, mijn dansen, mijn feest
mijn huis, mijn burcht, mijn droompaleis
mijn huis, mijn toevlucht, mijn aards paradijs

Dag huis 'k ben were weg met pak en zak
dag huis, dag meuren, dag deuren, dag dak
dag huis, dag grond, dag bomen rondom
dag huis, ik ben weg toda'k were kom.

The most viewed

Willem Vermandere songs in December