Polysics

Mind Your Head

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Sabiru sabiru sabiru umibe ni baiku yamete mitari suru
Hashiru hashiru hashiru tobidasu kuruma ni ki wo tsukete
Kajiru kajiru kajiru gitaa wo chotto tabete mitari suru
Hashiru denki hashiru piripiri suru nara ki wo tsukete

Knock it off
What's going on here ?
Cut it out !
Don't touch me
Hanashi no tochuu de
Mind your head ! mind your head !

Abiru abiru abiru shakai no hikari abite mitari suru
Sakebu sakebu sakebu chokusetsu miru toki ki wo tsukete

Rock it out
Jump around and let it out
Dance with me
Tanoshii toki demo
Mind your head ! mind your head !

Sabiru sabiru sabiru umibe ni baiku yamete mitari suru
Hashiru hashiru hashiru tobidasu kuruma ni ki wo tsukete

Knock it off
What's going on here ?
Cut it out !
Don't touch me
Hanashi no tochuu de
Mind your head ! mind your head !


Writer/s: Hiroyuki Hayashi