Ratteknaeghen


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

In den paerschen aevontgloet
op den vochtigen acker
krioelt het voosch gebroet
oh, valschen knaeghenden racker

Slaghordes van geinfeckteerdan
strooment doorheen sompigh drek
onder 't oogh van den vereerden
als besoedelt waeter uit een leck

Peschtvlo in den pelsch
kostbaer gewasch in de maeghen
't valsch gepiep weerklinckt nu helsch
suyvering door Ratteknaeghen