't Hof Van Commerce

Super Commerce Bros


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Ik stoan injénekeer int gés an de voet van een kastjeel,
Kan der nieme onder ut, moete over dommendjil,
De bruhe over de lava, branden in eur gehjeel,
Kmoette lettn wuk dak doe, de plankn zin te frjeel,
Minne slichten dubbelganger smiet pilln i min moend,
Min rante komt slap, min ooft staat ip de groend,
De veugle pakt min klakke en vlieg na zinne nest,
Jé twope mé zie moatn ip min mulle gedest.

Ken geloapen, ken gevalln, ken gezwomn en geskoven,
Ken mé stjeen gesmeten ip de vijand under tote
Ken de bergen beklommn en geslingerd an de koardn
Ken min evenwicht hoedn ip ooge fiene boarden.

Ik duwe op start en ik benne begonn,
Loat de spoken en de bjeesjes en duvels moa komm
Ken miserie met die skieve of die cd-rom
Enfin min oarn stoan open e min vingers zien krom
Ben gewoapend mè gewèrn en bomn
Nie in techt keirl ge zie toch nie dom
Kben uteindlijk toch ook moa nen john.
Met de skills van macguyver en bomn van ikon.

Da goat ier serieus werdn, peize dak nen bonus è
Ge kun beter wegskirn, peizdje dakt nie mjéne dè
Ik pak een pille en ik ben zo hjeel normaal nie mè
Kzien al de kleurn van de regenbohe, dat is vrjee

Ik è stampn gegevn in donkey-kong zien kloatn,
Ken torpedos gevlamt ip wario zin bwoaten
Alles è geplet dak ik zoage boezjeren,
Kom moaraf mè ol dajet, ik goa opereren.
Da madamke is ontvoerd mè nen bwok ip eur smoel,
Gepropt en geketend deur de slichte paddestoel
Me goempas voa de deure kundje nied ontsnappn
Voa compassie gin keuze, we goan der niet over klappn

Super Mario Buzze, ontsnapt ut de kluze
Vanbovn in den toorn, ik lancere de tunn
Crosse mè ne gokar ik schiete vierboln
Groate bjeesten verslaan is nen job daj moe kunn

Ik goa uw spel nie speeln, ben nie dan uw reglement,
Ik goa nie voat verveeln, moa wel voat kontentement
En moestek sanctie kriegen in de vorm van e strafpunt,
Ton goan der stoeln vliegen noa joen oofd, gie smeirig rund.

En nu level twiee, kan biekan nie mjéé
Min krachtn zien ip, verdrinkn in de zee
Of wel, toch nog wel, 't goa nog ne kjéé, 't goa wel,
Komme drut, kommar ip béebéé,
Links, rechts, up, neere kan da wel an
Skippe ier, motte doar en bwok ip u tandn
Doet zjeer, tegn dek kan da wel an
Pak ne valium en gin dafalgan

Stoat er jéén an de deure, trekket u niet an,
Moej nog uswerk moaken, trekket u niet an,
Nen otto deur de gevele, trekket u niet an
En stoat uw moedre in brande,,
Ola,,

Godverdoeme joengne, kgerake doar int hjéle nie deure,
Ben al bezig van vanuchtn ist nie beter dak zeure
Met ol da bloed ip minnen elm kank nie zien woar dak steure
En ken nog sjanse dak ip zukkn spel gin last en van heure
Eik!..

Ik kan nie stopn nu kben biekan ant record gerakt
Ken mé da bakske ier min noagels verre afgevlakt
Kben in gin dagn nie mer ut min koamer wegerakt
En van ontratie èk verzekerst in min broek gekakt

Stoat er jéén an de deure, trekket u niet an,
Moej nog uswerk moaken, trekket u niet an,
Nen otto deur de gevele, trekket u niet an
En stoat uw moedre in brande,,
Ow shit,
Woatere,
Belt de pompiers

Nu!

The most viewed

't Hof Van Commerce songs in September