Jag Är Mej Själv Nu

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Långsamt så vänjer jag mej
Att ordna dan så den går utan dej
Jag är själv nu
Jag är mej själv nu
Du klev rakt på in i mitt inre
Jag blev så liten i din famn
Men du var mindre du
När din mask föll av utav allt du gav
Du lever i ett sagoland
Långsamt så vänjer jag mej
Att ordna dan som den går utan dej
Jag är själv nu
Jag är mej själv nu
Under din världsvana yta
Är du ej långt mer än ett barn
När du blir äldre du
Kan du fråga mej och jag ska svara dej
Om hur man ger och hur man tar
Oh oh
Långsamt så vänjer jag mej
Att ordna dan som den går utan dej
Jag är själv nu
Jag är mej själv nu
Långsamt så vänjer jag mej
Att ordna dan som den går utan dej
Jag är själv nu
Jag är mej själv nu