Africanism

Sye Bwa

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


ka ou vlé di la
Nou pa ka konprann
Ki lang ou palé
Lévé vini pou zòt siyé bwa
Ay ay ou pé ké vwè sa

Ès ou ka konprann
Ou pé mandé nou travay
Konyé la
Lévé vini pou zòt siyé bwa
Ay ay ou pé ké vwè sa

Siyé siyé siyé
Légorin-la kasé
Ti zozyo mété yo a mil pou fè la fimé
Siyé siyé siyé
Légorin-la kasé

Pa tourmanté nou
Ba nou on ti chans
Rondi dèwò la
Lévé vini pou zòt siyé bwa
Ay ay ou pé ké vwè sa

É menm si nou pé
Sé vé nou vé pa
Lésé nou chapé
Lévé vini pou zòt siyé bwa
Ay ay ou pé ké vwè sa

Son-la ka rivé
Nou pé pa tjembé
Fò ou konprann sa
Lévé vini pou zòt siyé bwa
Ay ay ou pé ké vwè sa

Siyé siyé siyé
Légorin-la kasé
Ti zozyo mété yo a mil pou fè la fimé
Siyé siyé siyé
Légorin-la kasé