Armando Marcelo

Llorandoo een Mii Camaa

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Diimee Porqee Es Qee Tee Qiisee Tanttoo
Sii Estabaa Claroo Qee Noo Podiiaa Seer
Sii tuu Deciias Qee Todoo eraa Un Juegoo
Qee Mee Buscabaas ttan Soloo poor Placer

Comoo Un Tonttoo Creii En Tuus Cariiciias
Y noo Qeeria Ver la realiidad ...
Poorqqe El Amoor Qee Qisee Q yoo Siientaa
Soloo en mii Almaa Estuuvoo en Veerdad ...

ii mee Qeede llorandoo En mii Camaa
Por Loo Qee Pudoo Habr Siidoo y Noo Fuee
Porqe Sabiiendo Qee Tu no Mee Amabas
Yoo Igual Tee Dabaa Todoo Mii Qereer

Poor Esoo See Qee Todoo Seera en Vanoo
Qee Yoo tte siiga Siientiiendoo Comoo Ayer
Sii Tuu Estas Con Mii Viida entree Miis Manoos
Mee Esttas Mattandoo por Jugaar ii Noo Qeerer


Armandiitoo ♥

The most viewed

Armando Marcelo songs in October