Los Adolecentes

llaqta maqta


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Pucuchañaaaaa………………………….. kichariñaaaa………………..….
llaauuuuuuuuuuuu
Llaqta llaymanta , wasy llaymanta hamuni
Llaqta llaymanta , wasy llaymanta hamuni
Llaqta matagua , llaqta matagua tusuni
Llaqta matagua , llaqta matagua tusuni (bis)
Llaqta llaymanta , wasy llaymanta hamuni
Llaqta llaymanta , wasy llaymanta hamuni
Sumaq pasñagua ,sumaq pasñagua tusuni
Sumaq pasñagua ,sumaq pasñagua tusuni (bis)
Itayñitay itaiñitay llamallaraca chaguaychuy
Itayñitay itaiñitay llamallaraca chaguaychuy
llatayllaymanta yosemojami itayñita imana
llatayllaymanta yosemojami itayñita imana
llaqtamayllaqta , triminillaqta ,llaqtamachaccha hamuni
sunoqsunoqcho triminichoqcho llaqtamachaqcha hamuni
sumaq hualeyu sumaq cullallo llaqtamallaqta hamuni
sumaq hualeyu sumaq cullallo llaqtamallaqta hamuni
mayticacashca trimilijaucha simicallapi muchasa
mayticacashca trimilijaucha simicallapi muchasa
hos hos añañahuuuuu
mayticacashca trimilijaucha simicallapi muchasa
mayticacashca trimilijaucha simicallapi muchasa
llaqtamataja aricarrizo tumarcharpina pawarkay
sumaqpasñatay aripaqñata tumarcharpiña sumaqna
llautao llaqtamaqtaia hamuni .. llautao

pomnimacachay pimnimacachay pomnimacachay pimnimacachay
umarcharjina llaqta matalla chamachallaqta sumawa
umarcharpina chamachallaqta llaqta matalla sumawa
humakawarillaqta huwawarillaqta llaqta maqta tuscaya
tinticacarikusca quiñakawarikasña llaqta maqta tusuni
añañauu añañauu añañauu
humacawaricasña humawawariscaña llaqta maqta tuscaya
tintikakariscuña quiñakawariscaña llaqta maqta tuscaya
AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Paguarpaguarmitachay umarcharpiña surumuy
Paguarpaguarmitachay umarcharpiña surumuy
Qaynichallaqta sarumuy waynichallaqta sarumuy
Qaynichallaqta sarumuy waynichallaqta sarumuy
Arita sarumuy kaypua sarumuy arita sarumuy matachay
Arita sarumuy kaypua sarumuy arita sarumuy matachay
Atatau matachau atatao matachau
humacawaricasña humawawariscaña llaqta maqta tuscayai
tintikakariscuña quiñahaguariscaña llaqta maqta tusuni
llaqta llayllaqtmanta wasy llaymanta hamuni
llaqta llayllaqtmanta wasy llaymanta hamuni
llaqta pasñagua llaqta pasñagua tusuni
llata matagua llaqta matagua tusuny

The most viewed

Los Adolecentes songs in January