Mandanga!

El dimoni squat


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Allà al carrer Sardenya i ha un desnonament, molt malament
hi viu una família amb 3 o 4 nens, amb 3 o 4 nens!
Un missatge ens alerta de que aquí hi falta gent, hi falta gent
xocolata desfeta com a esmorzar calent, com a esmorzar calent!
La colla hi arribava a les 6 del matí, cric-cric cric-cric
al portal es posaren del gran fins al més xic, cric-cric cric-cric
i arriba en Frederic
En taxi allà arribava un dimoni squat, patric-patrac
veient si ens ho empassàvem, fent fila de paisà
Els skinheads en veure’l s’hi tiren al damunt, patim-patum
i tantes n'hi mesuren que el deixen mig difunt, patim-patum
que el deixen mig difunt!

The most viewed

Mandanga! songs in January