Luz Morales

Awit Sa Bukid (A Field Song)


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Ang lahat ng butil sa ating bukirin
Atin nang tipunin sa bangan ay dalhin
Sa lahat ng araw ating kailangan
Ginintuang palay na pang-agdong buhay

Ang lahat ng butil sa ating bukirin
Atin nang tipunin sa bangan ay dalhin
Sa lahat ng araw ating kailangan
Ginintuang palay na pang-agdong buhay

Ang lahat ng butil sa ating bukirin
Atin nang tipunin sa bangan ay dalhin
Sa lahat ng araw ating kailangan
Ginintuang palay na pang-agdong buhay

Ang lahat ng butil sa ating bukirin
Atin nang tipunin sa bangan ay dalhin
Sa lahat ng araw ating kailangan
Ginintuang palay na pang-agdong buhay

The most viewed

Luz Morales songs in March