Musikatha

Ikaw Lang / Kalakasan Ko Ay Ikaw


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Ikaw lang ikaw lang aking minamahal
Ikaw lang ikaw lang Panginoon
Sa 'yo ay susunod laging maglilingkod
Sa 'yo lang sa 'yo lang aking Hesus

Ikaw lang Panginoon

Ikaw lang ikaw lang aking minamahal
Ikaw lang ikaw lang Panginoon
Sa 'yo ay susunod laging maglilingkod
Buong buhay ko'y alay lang sa 'yo

Sa ating sama-samang pagpupuri ngayon naman po'y ating pakinggan ang mga kababaihan

Ikaw lang ikaw lang aking minamahal
Ikaw lang ikaw lang Panginoon (wo ang mga kalalakihan)
Ikaw lang ikaw lang aking minamahal (wo hallelujah)
Ikaw lang ikaw lang Panginoon
Sa 'yo ay susunod laging maglilingkod
Sa 'yo lang sa 'yo lang aking Hesus

Iniibig kita o aking Diyos
Nagpupuri sa iyo'y naghahandog
Ng pangakong tanging ikaw lang
O Hesus o Hesus aking Diyos

Iniibig kita o aking Diyos
Nagpupuri sa iyo'y naghahandog
Ng pangakong tanging ikaw lang
O Hesus o Hesus aking Diyos (kalakasan ko ay ikaw Panginoon)

Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
At kagalakan sa tuwi-tuwina

Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
At kagalakan sa tuwi-tuwina

Kalakasan ko ay ikaw (sama-sama tayong umawit at ihayag ang Diyos ng ating kalikasan oh)
Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
At kagalakan sa tuwi-tuwina

Kalakasan ko ay ikaw (purihin ka o Hesus)
Kalakasan ko ay ikaw
Kalakasan ko ay ikaw
At kagalakan sa tuwi-tuwina

Sa tuwi-tuwina
Sa tuwi-tuwina

Iniibig kita o aking Diyos (iniibig)
Nagpupuri sa iyo'y naghahandog (nagpupuri)
Ng pangakong tanging ikaw lang (tanging sayo)
O Hesus o Hesus aking Diyos

Iniibig kita o aking Diyos
Nagpupuri sa iyo'y naghahandog
Ng pangakong tanging ikaw lang
O Hesus o Hesus aking Diyos

Ikaw na (ikaw na)
Ikaw na (wala ng iba)
Ikaw na (o Hesus)
Tanging ikaw o Hesus
Ang aking minamahal
Ang aking Panginoon
O Hesus o Hesus aking Diyos
O Hesus o Hesus aking Diyos

Ikaw lang