Plumartin

Inang

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

O inang isang ngiti mo ay kanlungan ko
Nais kong humilig upang maparam takot ko
Kami'y iwi ng dakilang pagkalinga mo
Inugoy mo kami sa duyan ng pag-ibig mo

O inang ang mga pangaral mo
Ay taglay kahit sa'n man magtungo
Sapagkat puso nami'y tahanan mo
Hinding-hindi malalayo sa'yo

Hindi na mamanglaw ang ilaw mo'y
Pagdidingasin ko oh

O inang kami'y mga sisiwang akay mo
Mapandagit man mundo kaming lahat kinupkop mo
Sa malabay mong pakpak kami'y sininop mo
Ay may kubling siyap ng pagdaing na laging dinig mo

Dapit-hapon hanggang hating-gabi
Himbing na himbing paghele awit sa amin
Bukang liwayway abang lagi ay iyong lambing
Pagsilip ng araw kayakap ko

Kayakap ko na rin ang langit ko
Siyang pag-ibig mo oh

O inang ang mga pangaral mo
Ay taglay kahit sa'n man magtungo
Sapagkat puso nami'y tahanan mo
Hinding-hindi malalayo sa'yo

Di na mamanglaw ang ilaw mo'y
Pagniningasin ko oh

O walang hanggang nasa iyong kinang