Vy Oanh

LK Cho Con Vững Tin

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Con tưởng rằng con vững tin
Tin vào chúa là cha nhân hiền
Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm
Với tháng ngày lặng lẽ bình yên

Nhưng khi đường đời gieo nguy khó
Bên trời ngập tràn cơn giông tố
Con lo âu lạc bến xa bờ
Con mới biết rằng con chưa vững tin

Thì lạy chúa chúa biết con yếu đuối và đổi thay
Con luôn cần đến chúa từng phút giây
Nhờ ơn chúa con kiên trì tín thác kể từ đây
Khi an vui cũng như khi sầu đầy

Một đời lần trong đêm tối
Tình yêu con nay như hao mòn
Một đời tìm trong thao thức
Lòng con ngập tràn bao nỗi buồn
Chúa ơi xin thương giữ gìn con
Về đây xin dâng cả tâm hồn
Tin rằng ngài là thiên chúa
Bên ngài hạnh phúc suốt đời
Lạy chúa lạy chúa con chúng con trông cậy ở ngài
Lạy chúa lạy chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui

Nhưng khi chạm phải gai tê buốt
Khi trời vừa lập đông băng tuyết
Con than van thầm trách trong lòng
Con mới biết niềm tin con rỗng không
Thì lạy chúa chúa biết con yếu đuối và đổi thay
Con luôn cần đến chúa từng phút giây
Nhờ ơn chúa con kiên trì tín thác kể từ đây
Khi an vui cũng như khi sầu đầy

Thì lạy chúa chúa biết con yếu đuối và đổi thay
Con luôn cần đến chúa từng phút giây
Nhờ ơn chúa con kiên trì tín thác kể từ đây
Khi an vui cũng như khi sầu đầy
Khi an vui cũng như khi sầu đầy