Albert Jordà

Dins el llit

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Dins el llit és quan hi veig més clar
Dins el llit que bé s'està
Dins el llit el mal mai no em ve
Dins el llit només hi ha pau
Dins el llit només el teu cos
Dóna vida aquest cant


Writer/s: Albert Jordà

The most viewed

Albert Jordà songs in April