Balão (doki Doki)

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Balão (doki doki)
Kana - élio camalle - léo nogueira

Doki doki
Nani kore?
Watashino
Kokoro assobitai

Doki doki
Nani kore?
Watashino
Kokoro assobitai

Meu coração
É um balão
Que voa mesmo quando tá com os pés no chão

Meu coração
É um balão
Que voa mesmo quando não


Writer/s: Elio Camalle / Kana / Leo Nogueira

The most viewed

Kana do Brasil songs in September