Deerhoof

Basket Ball Get Your Groove Back

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Basket ball Basket ball Basket
Dribble
Pivot Pivot Pivot Pivot Escape
Dribble

Bunny jump Bunny jump
Bunny Bunny Bunny jump
Bunny jump Bunny jump
Bunny Bunny Bunny jump

Go Go Champyong
Speed Speed Champyong

Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?

Basket ball Basket ball Basket
Pivot Pivot Pivot Pivot Escape
Basket ball Basket ball Basket
Pivot Pivot Pivot Pivot Escape

Bunny jump Bunny jump
Bunny Bunny Bunny jump
Bunny jump Bunny jump
Bunny Bunny Bunny jump

Go Go Champyong
Speed Speed Champyong

Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?
Rebound Rebound
Rebound Rebound Ready ok?


Writer/s: Greg Saunier / John Dieterich / Satomi Matsuzaki