Moonlight

Col

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

...uwielbiam, gdy
Opuszkami pokazujesz mi
Jak lekko jest zobaczyæ twój erotyzm...

(Teraz nie, póŸniej)
Gdy sami bêdziemy

Poka¿ê Ci

Jak œwiat klêka przede mn¹...
Jak giniemy i pojawiamy siê...
W krótkich chwilach (odpoczynku)
...kiedy sami bêdziemy poka¿ê ci.

Kiedy muskasz me pragnienia (to)
Kolorujesz je
W b³êkit nieba ubierasz to
O czym mówimy.

I love it when
you show me with your fingertips
how easy it is to see
your erotism

When we are alone I'll show you
how the world kneels down - we die
we appear again
in these few short moments
when we are alone
I will show you this

When you're stroking my desires
you colour them
what you're talking about
you make it light blue


Writer/s: Konarska / Potasz