't Hof Van Commerce

De Zeune Van N Baes


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Ii sta rechte omdak de clichés anvechte en berechte en doarachter doek et zelve
fuch en tema is wik dak u melde
respect i nie vanzelfsprekend wok ol ziej politiek correct
od u ne bek, u preken zin met andermans realiteit deurspekt
woar is o u miserie, oi thus onder een dak in de zetel zit met junne
chaufagebak ip 23 graden celcius putje winter, nievers dus

ki kompassie me hie ge zi nen echte sukkelaere
idern dag vechten voer u rechten, hi probleem moa hin tastbaere
ge zoed une moutarde elders kun ol, moa ge prefereert van te bluvn
rondwaeln in u mc zin, onverbeterlijke wireldverbeterbare,
latte kji maere over thjinne daj hie meemakt simpelaere
zoender nog oltit gasten zin die kizzegem zeggen ut roeselare


ti jinne smirigen boel, he bluf plakn in u ne cool, de geure die em
verspreid is erger dan de gang van de stoel, wik is u doel? Wik is u golle?
ge zi gedoemd voe te faelen en toch probeert jed ollemolle
voet bereiken van niemendolle

ge moe nu weten dat ie em de zeune van de baes is
zegde datta hin rolle speelt zegge kik ge zeg da mis
ge vertel over de getto over drugs en over muorn
oi ton toch wil liegen doe lik oes en goat 'r toch vuorn

ei willy kendje gie mie nie van in ntellevisie
of ei gin distributie komme nie bie oe kik u zie
ooltid noantje de voarnstn voe noardjil te veln
ik goa nie zwegn ik slikke niet van wik dai gie stoa voarn te speln
dienen oarink goa nie vliegn ik zoe der ntwa van kriegn
oek u bezig zie me jun moatn in de stroatn ti de moeite
oe dai gie nie verpletterd werd onder junen air
en jun weegoarde i nie beter ge woand u populair mor au contraire
een documentaire besteed an jun affaire me junzelvn zoe kekeekn wen
ik zwer et jun gewuntn zin nie geweune kander bikan nie bie
mor ik e flair dus kmoete nie ip, min imago tern
en u mo wern omdat u hippe moatn u zoun anvern
lat mie verteln tgoa nie lange me zin damme die zjivver nog goan ern
wikei te meldn zonder twiffel were ntwadde over niet of dezeldn oeverloas gebrabbel over oninteressante dingnik goa niet ortn
ik moe tnie oarn ik doe min best u te verdringn mo vele goat nie boatn
n ge bluf mie kloatn lik de groatn van ne vissel in min kele
ah ge peis meskien da kspele
bluf mor in de woan mor ip nen dag goai gie verstoan
da minne wereld bluf bestoan wok ool ziej gie oollange vergoan
en wie goater u ip da moment nog erinnern
juste niemand dus begun mor an u kiste te temrn

eddy toch oarme joengne och hjirre gods
ge kund u verzeker nie slichter voeln oei kotst
ge verdien nie beter peisd an u meter
wik moet dat wuvje wel nie peizn oes u de groatn zie stoan ofgeevn
ge probeerd u te bewizn voer erkenninge te krign
mo ge krigt er gin omdai u vee te stif bewist
euheu tleevn i nteve en ton vooldje doad
zonder tid voe te besefn oe stif dait et verkloat
june soef i groat lik den afrikoans oengersnoad
mo mak gin inderuk lik godzilla zinne poat
june moed begunt te zinkn lik nen boet getrofn deur nen torpedo
en noa de grond beneen zaktje lik load
in 100000 kljinne stikskes van mekoar lik lego
bedroogn deur un ego
en uutgeskeetn deur dedee woavan dai gie probeert
van te lekn an under reetn

ge meug nie vergeetn dat de minsn nie moetn weetn
van ne retelekker die niet anders doet dan stoan poseern
en mo camoufleern dai in feite van nie wit
butn de dingn dai kent van tmf mo dedie kent olleman
zels de keunink kent dervan der i serieus ntwa mis an nboasis
van kben de man lik apollo ip de moane zimme wider geland
authentieker dan brugs kant en gie zit ondertusn me june kop in
tzand mor ik e min lot in min eigen and

The most viewed

't Hof Van Commerce songs in September