Adrià Puntí

Anonima in albis


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Fragments de núvols cauen
provant de fer uns quants ruls.
avets fent la migdiada
tots anyocats al vent.

uuuui, uuuui.

Rusc d´avelles fleumes
tot llimant les flors;
anyocats,
xuclets de mena,
mots amb sordina,
accents creuats.

Crits...
crits de foc, nats vius.
crits...
crits de mort, nats vius.
crits...
crits de sort, nats vius.
crits...
crits de fe, nats vius.

Shakespeare sense dagues
tot criticant el temps,
pins dormint la mona-mona;
la mar fent
porqueria, claus i borilles,
carnisseria al peu de bosc,
comissaria, daus i manilles;
conats d´assèpsia,
trànsit de bens.

crits...
crits de foc, nats vius.
crits...
crits de mort, nats vius.
crits...
crits de sort, nats vius.
crits...
crits de fe, nats vius.

crits de foc, nats vius.
crits de mort, nats vius.
crits de sort, nats vius.
crits de pols, nats vius.
crits de fe, nats vius.
crits d´amor, nats vius.
crits de més, nats vius.
crits de por, nats vius.
crits de xiguagua, nats vius.
crits de xiguagua, nats .
crits de xiguagua, nats.
crits de xiguagua, na.
crits de xiguagua.

uiii. uiii. uiii.


Writer/s: Adrià Puntí