Ara és temps


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

"...I això ja ve d'antic, de quan els avis dels nostres avis –aquests sí que ho eren,
de punks– es deixaven seduir, si més no a estones, per la bellesa i la veritat...,
pel contrapàs...

"Ara és temps de ballar rumba,
nouballplà i contrapàs"


Writer/s: Marcel Casellas

The most viewed