Els Bandolers

Capità Verdolaga

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Del poble el més gros
Ximet Malonda Grau
volia fer-se famós
eixint-se'n del seu cau:

"Vaig a seu un super-heroi
paregut a Superman,
per a defendre tota l'horta
i tot el camp voltant.
Com no vull que aixina siga
tants robatoris que hi ha en l'horta,
que no deixen ni una figa
ni un meló en mata morta.
Tranquils homes, veïns,
llauradors, guardes i canonges,
no furtaran els carabassins
ni menys encara les taronges.
Amb la mobilette que tinc de luxe
i un antifaç d'espart,
la capa és un sac de lute,
dos corbelles i un destrat".

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
aniràscom una fona
a detindre el maleant.

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
Capità Verdolaga
l'heroi valencià.

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
Capità Verdolaga
l'heroi valencià.

I pega tota una volta
amb la seua mobilette,
vigilant tota l'horta
amb cara de mala llet.

Als robatoris para el fet
i valentment corbella en mà
o algunes voltes a carxot net
moltes collites ell salvà.

La central de Cofrents.

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
Capità Verdolaga
l'heroi valencià.

Per a tots era aclamant:
Super-heroi rural,
capità verdolaga.
Lluita contra el mal.

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
aniràs com una bala
a detindre el maleant.

Capità Verdolaga
super-heroi rural,
aniràs com una fonaa
a detindre el maleant.

Però l'hazanya
més gran,
perquè estigau
ben contents,
és quan tancà la central.

 


Writer/s: Germans Moreno,Wladi