Copeo de Sineu


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Un botet amb gràcia
que és de devertit
ses al·lotes guapes
jo les vull per mi

Eh, sí!, eh, no!
alerta a n'en toni
que és un traïdor

Eh, si!, eh no!
sa sogra s'escalfa
devora es fogó

Jesús Marieta
que hi balles de bé
donant bots i voltes
jo te seguiré

Eh, sí!, eh, no!
alerta a n'en toni
que és un traïdor

Eh, si! eh, no!
perquè es ball s'acaba
vos dic adiós, adiós.


Writer/s: Jaume Company,B. Calatayud

The most viewed

Aires Mallorquins songs in January