El cant dels ocells


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

En veure despuntar
al major lluminar
en la nit més joiosa,
els ocellets cantant,
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

L'ocell rei de l'espai
va pels aires volant,
cantant amb melodia,
dient, Jesús és nat,
per treure'ns del pecat
i dar-nos alegria,
dient: Jesús és nat,
per treure'ns del pecat
i dar-nos alegria.


Writer/s: Popular