Ferran Savall

El noi de la mare

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Què li darem en el Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem al formós infantó?
Li darem panses amb unes balances,
Li darem figues amb un paneró

Tam, pa-tam-tam, que les figues són verdes,
Tam, pa-tam-tam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua
Maduraran en el dia del Ram

Una cançó jo també cantaria,
Una cançó ben bonica d'amor;
I que n'és treta d'una donzelleta,
Que n'és la Verge, Mare del Senyor.

No ploris, no manyaguet de la mare,
No ploris, no, ai alè del meu cor!
Cançó és aquesta que al Noi de la Mare,
Cançó és aquesta que li agrada molt.

Tam, pa-tam-tam, que les figues són verdes,
Tam, pa-tam-tam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua
Maduraran en el dia del Ram