Adrià Puntí

Els Setze Jutges


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Setze togues clamen
un plat de bledes i un crostó
xapalina, un parell d'escolps
no és el meu sant.
Sóc bord, sóc dat, no és el seu sant.
Ara va de va de vós, ara va de va de bes,
Ara va de Barrabàs, espantavelles.
Crits d'emoció, crits d'ànima en pnea
risc de perdona-ho tto
de potestat.
Botxí de somnis ensinistrats.
sons en blanc.
El cor d'espines
Setze jutges mengen del jutjat
pengen del fetge.
rondinaires amb la llengua al cul
pengen del fetge
Comissaris, paparets d'estat,
pengen del fetge farts.
Dromedaris amb la gespa al nas
pengen del fetge
pengen del fetge farts.
T'humiliaran, t'esfipiaran
fent la viu viu per vestir sants.
T'engarjolaran, et desterraran
malgrat encara pengen farts.
Sóc bord, sóc dat, sóc curt, carallut,
gamarús, talòs de mena.
Ara va de va de vós, ara va de va de bes,
Ara va de Barrabàs, espantavelles.
Rics, crits i trons
ric en cel de fang
rics de cotó
de Can Pistraus.
Urticària confiscada
uns quants voltants com quadrats
clandestines són...
Setze jutges mengen del jutjat
pengen del fetge.
rondinaires amb la llengua al cul
pengen del fetge
Setze jutges mengen del jutjat
pengen del fetge.
rondinaires amb la llengua al cul
pengen del fetge
Comissaris, paparets d'estat,
pengen del fetge farts.
Dromedaris amb la gespa al nas
pengen del fetge
pengen del fetge farts.
farts, farts.
Rics, crits i trons.


Writer/s: Adrià Puntí