Els Collons del Pare Rababa

Eternitat

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Quan tot esdevingui fugisser
serem còmplices de la nostra eternitat;
recollirem cada imatge
en un mirall immens
que reflecteixi, indestructible,
l'esdevenidor del temps.


Writer/s: Els Collons del Pares Rababa

The most viewed