Jota de Mercadal


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Es nom de Catalina
el trob sempre agradós
s'al·lota menorquina
t'és es ballar graciós

Jesús, demà és sant Antoni
fa festa el meu estimat
si vols anar a la glòria
has de viure enamorat

Balla amb gràcia, Catalina,
aquesta jota pausada
que és sa jota menorquina
airosa i puntejada.

Amb un plat de figues seques
sa despedida vos don
per anar a collir ametlles
me tenc d'aixecar de jorn.


Writer/s: Jaume Company,B. Calatayud

The most viewed

Aires Mallorquins songs in January