Jotadeta per al Caffarena


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

...I l'escratxaire va alliberant-se, lentament però encertada, d'aquell provincianisme que la modernor
barcelonina –i els apòcrifs sultans d'allò que és l'últim– prediquen des de les seves poltrones avalades
pels mateixos dimonis del poder que remouen la terra del meu poble...
Tímidament, però encertada, l'escratxaire escratxa: hip hop? Molt bé! Jota? També!... I què?


Writer/s: Popular,Popular/ Marcel Casellas

The most viewed