Jota Fandanguera

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Tenc una rosa molt fina
guardada dins un jardí;
serà per na Catalina,
es dia que em doni es sí

Sa rosa del teu jardí,
si pretens dur-te'n la palma;
ja, la pots anar a collir,
i dur-la'm, estimat Jaume.


Writer/s: Jaume Company,B. Calatayud

The most viewed

Aires Mallorquins songs in December