Jota Pagesa

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Quan Mallorca té teixida
catifa de mil colors
i per tot brota la vida;
els ocells fan els amors.

El cor de la pagesia
està ple de la il·lusió
que dóna la sana vida
de viure sempre amb amor.

S'al·loteta mallorquina
alegre surt a ballar
és racatada i molt fina
i airosa amb so botejar

I aquella al·loteta
que surt a ballar
sa seva parella
vos ha d'admirar
mirau na Francisca
que balla de bé,
és sa més garrida
que se mare té. molt bé.


Writer/s: Jaume Company,B. Calatayud

The most viewed

Aires Mallorquins songs in December