Mateixa des Pont D'Inca

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

En es Pont d'Inca hi tenim
un ramell d'al·lotes fines
hi ballen ses més garrides
amb sos aires mallorquins

Ses al·lotes pontdinqueres
totes quan van a ballar
ninguna vol berenar
per botar més falagueres.


Writer/s: B. Calatayud,M.. Obrador

The most viewed

Aires Mallorquins songs in December