121dB

Tota la vida pagant els deutes


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Vingueren molt mudats,
amb armadures sòlides i espases de metall.
Per dir-nos com havíem de…

No vull fer judicis malgrat saber quines van ser les intencions.
Noves màquines canviaren l'ús del temps i de l'olor.
Per dir-nos com havíem de viure.

I ara puc apreciar el que feren per mi.
Però no estaré tota la vida pagant els deutes.

Vam descobrir formes adequades per ser elegants.
Calia creure amb el model de les oportunitats.

I ara puc apreciar el que feren per mi.
Però no estaré tota la vida pagant els deutes.

Vull somiar però necessite un llit per a dormir
i vull dormir.

I ara puc apreciar el que feren per mi.
Però no estaré tota la vida pagant els deutes.


Writer/s: 121dB