Al Tall

Vinga faena

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Cantarem seguidilles
per a la festa
i en deixarem alguna per la faena,
I si no hi ha faena
perque no es troba,
menjarem seguidilles a la cassola.
Rode la bola,
i avant el carro
que si l'haca s'atura
s'atura l'amo.
La comare no baila
seguidilletes,
les guarda en gerra d'oli
per quan curtege.
Curtejar ja curteja,
tot són repessos,
que el treball va acabant-se
des de fa mesos.
Rode la bola
i avant el carro
que si l'haca s'atura,
s'atura I'amo.
Seguidilles procura't
per les orelles
que per baix de la panxa
fan cosquerelles.
Cosquerelles et vinguen,
vinga faena
i a adobar seguidilles
per a la festa.
Rode la bola
i avant el carro
que si l'haca s'atura,
s'atura l'amo.


Writer/s: Vicent Torrent,Popular